Prioritera vården! Dags för en förändring!

Synpunkter från den så kallade vårdbarometern för ett par år sedan visar att vi Norrbottningar har ett bristande förtroende för den egna hälso- och sjukvården. Vi tillhörde de landsting som låg allra sämst till och vi kan inte år efter år stillatigande acceptera detta!

Oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet, välj Sjukvårdspartiet i kommun- och landstingsval.

Bättre arbetsvillkor för personalen

Vi ska se över anställnings- och lönevillkor för den egna personalen för att kunna
konkurrera med bemanningsföretagen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare!

Utveckla länsdelssjukhusen i Kiruna, Kalix, Gällivare och Piteå

Interna arbetsdokument tyder snarare på avveckling - intensivvårdsavdelningarna
vid en del av våra länsdelssjukhus kan komma att läggas ner. Det är fullständigt
oacceptabelt och måste stoppas!

Ladda ner vårat valprogram

 

Valfrågor

Hur ska ni säkerställa en god akutsjukvård i hela länet och ska alla fem sjukhus finnas kvar, vad måste finnas i varje sjukhus?

Svar:

Ja alla fem sjukhus ska finnas kvar och självklart ska det finnas akutsjukvård vid varje sjukhus.

Det är mycket som raserats under åren, så en återuppbyggnad av fullvärdig akutsjukvård kan ta ett tag. Det finns enligt mig numer ingen evidens för att mindre sjukhus skulle vara sämre eller dyrare än större sjukhus, (Dokument inifrån SVT). Kompetens sitter inte i huskroppar utan i innehåll, det vill säga vad man gör det till. Det bör finnas tillgång till röntgen och MR kamera, anestesiolog och på sikt akutkirurgi på varje sjukhus.

 

Hur ska ni säkra personaltillgången i sjukvården?

Svar:

Det behövs stora insatser när det gäller rekrytering. Det finns inga genvägar utan det handlar om en starkt förbättrad arbetsmiljö och ökade löner. Det finns också anledning att uppmuntra personal som närmar sig pensionsåldern att fortsätta något år till. Vi har sagt och säger fortfarande, att minst 100 miljoner av hyrespersonalkostnaden bör läggas på den egna personalen. Regionledningen har anammat det tänkesättet och har börjat med 50 miljoner men det räcker inte.

 

Hur ska ni få ekonomin att gå ihop på lång sikt, är en skattehöjning aktuell?

Svar:

Det är inte aktuellt med en skattehöjning!

Det är enligt vår mening ett systemfel och ledningsproblematik i verksamheten. En brist på helhetssyn och ett behov av att genomföra organisatoriska förändringar för att optimera effektiviteten. Vi vill se över chefsfunktioner, verksamhetsområden samt rekryteringsförutsättningar. Det kan också finnas ett behov av att omfördela medel från övrig verksamhet till förebyggande hälsovård och sjukvård.

 

Kenneth Backgård

 

15 jun 2018

Film: 1 procentenhet

Se en av våra senaste filmer Läs mer

15 jun 2018

Film: Fejk News

Se en av våra senaste filmer. Läs mer

06 mar 2018

Film: Stopp för storregionen

Här kommer vår senaste film. Läs mer

06 mar 2018

Se våra annonser

Här kan du se våra senaste annonser. Läs mer

22 dec 2017

Psykiatrin vid Sunderbyn i chock

I går (den 21/12 2017) damp nyheten om en kommande organisationsförändring inom psykiatrin, ner bland personalen vid Psykiatrin i Sunderbyn. Upprörda känslor, känslor av att vara överkörda och inte tillfrågade var reaktionerna. Enligt förslaget, för vi får hoppas att det är ett förslag för papperskorgen, så kommer ledningen att placeras i Piteå. Läs mer

22 dec 2017

Vi överklagar beslutet om nej till MR-kameror

Vid regionstyrelsens sammanträde 19/12 lade Sjukvårdspartiet återigen fram ett förslag om att investera i magnetresonanskamera (s.k. MR-kamera) vid Kiruna sjukhus. Idag saknas den utrustningen i Kalix och Kiruna. En magnetresonanskamera vid varje sjukhus skulle minska transporterna och öka tryggheten, och säkerheten för patienter. Snabb diagnostik som kan förebygga mycket. Läs mer