Prioritera vården! Dags för en förändring!

Synpunkter från den så kallade vårdbarometern för ett par år sedan visar att vi Norrbottningar har ett bristande förtroende för den egna hälso- och sjukvården. Vi tillhörde de landsting som låg allra sämst till och vi kan inte år efter år stillatigande acceptera detta!

Oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet, välj Sjukvårdspartiet i kommun- och landstingsval.

Bättre arbetsvillkor för personalen

Vi ska se över anställnings- och lönevillkor för den egna personalen för att kunna
konkurrera med bemanningsföretagen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare!

Utveckla länsdelssjukhusen i Kiruna, Kalix, Gällivare och Piteå

Interna arbetsdokument tyder snarare på avveckling - intensivvårdsavdelningarna
vid en del av våra länsdelssjukhus kan komma att läggas ner. Det är fullständigt
oacceptabelt och måste stoppas!

22 dec 2017

Psykiatrin vid Sunderbyn i chock

I går (den 21/12 2017) damp nyheten om en kommande organisationsförändring inom psykiatrin, ner bland personalen vid Psykiatrin i Sunderbyn. Upprörda känslor, känslor av att vara överkörda och inte tillfrågade var reaktionerna. Enligt förslaget, för vi får hoppas att det är ett förslag för papperskorgen, så kommer ledningen att placeras i Piteå. Läs mer

22 dec 2017

Vi överklagar beslutet om nej till MR-kameror

Vid regionstyrelsens sammanträde 19/12 lade Sjukvårdspartiet återigen fram ett förslag om att investera i magnetresonanskamera (s.k. MR-kamera) vid Kiruna sjukhus. Idag saknas den utrustningen i Kalix och Kiruna. En magnetresonanskamera vid varje sjukhus skulle minska transporterna och öka tryggheten, och säkerheten för patienter. Snabb diagnostik som kan förebygga mycket. Läs mer

20 dec 2017

Valupptaktsmöte i Gällivare

Sjukvårdspartiet hade valupptaktsmöte i Gällivare 16 - 17/12. Mötet behandlade kommande partiprogram, viktiga valfrågor och den regionala listan inför valet 2018 fastställdes. Läs mer

18 dec 2017

Film: God jul önskar Sjukvårdspartiet!

Här kommer en julhälsning från oss! Läs mer

03 nov 2017

Ny finansplan – så här vill vi prioritera i vården!

Landstingsstyrelsen har i dagarna antagit den nya finansplanen. Där vill man, procentuellt sett, fördela mer medel till näringslivet, kulturen och länstrafiken. Hälso- och sjukvården ökar med 4%, medan övrig verksamhet får en ökning med 11%. Detta tycker vi är fel. Verksamheten är redan nu så ansträngd. I vårt förslag till finansplan står det att hälso- och sjukvård bör öka i samma omfattning som övrig verksamhet. Läs mer

01 dec 2016

Nej till storregion – tack för engagemanget!

23.000 norrbottningar skrev under vårt upprop i protest mot storregionen. Regeringen drog också tillbaka förslaget och lade det på is. Läs mer