Gällivare

Besöksadress:
Sjukvårdspartiet i Gällivare
Storgatan 17
982 32 Gällivare

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Gällivare
C/O Margareta Henricsson
Aftonstigen 11
983 34 Malmberget

Tel:
0970-226 36
070-635 06 24

E-post:
margareta_henricsson@hotmail.com

 

Kommunfullmäktige i Gällivare

Kommunfullmäktiges ordförande
Margareta Henricsson

Ordinarie ledamöter:
Nicklas Johansson
Margareta Henricsson

Ersättare:
Göte Eriksson
Torbjörn Sandin

Kommunfullmäktiges valberedning
Göte Eriksson, ledamot
Nicklas Johansson, ersättare

Sjukvårdspartiet i Gällivare, styrelse

Ordförande:
Margareta Henricsson
margareta_henricsson@hotmail.com

Vice ordförande:
Tommy Krigsman
tommy.krigsman@imeganet.se

Kassör:
Göte Eriksson

Sekreterare:
Bror Henricsson
bror_henricsson@hotmail.com

Vice sekreterare:
Clary Eriksson

Ledamöter
Torbjörn Sandin
Nicklas Johansson

Ersättare:
Stig Nordqvist

Revisorer:
Bernt Nordgren
Eva Niemi

Valberedning:

Ledamöter:
Bror Henricsson, sammankallande
Lennart Bergman

Ersättare:
Gerhard Larsson