Haparanda

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Haparanda
C/O Printmark AB
Box 89
953 22 Haparanda

Mobil: 070-574 69 96
E-post: sjvphaparanda@gmail.com

Gilla oss gärna på Facebook:

Följ oss gärna på Instagram:

 

Kommunfullmäktigevalet i Haparanda

I kommunvalet 2018 röstade 949 personer (19,51%) på Sjukvårdspartiet vilket var ett fantastiskt resultat då partiet för första gången ställde upp i kommunfullmäktigevalet i Haparanda. Detta gav Sjukvårdspartiet i Haparanda sex mandat i kommunfullmäktige.

Regionfullmäktigevalet i Haparanda

I regionvalet 2018 röstade 2 379 personer (48,75%) i Haparanda på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 901 röster (17,54%) jämfört med valet 2014.

Kommunfullmäktige i Haparanda

Ordinarie ledamöter:
Anders Rönnqvist
Ann-Kristin Joki
Pia Hulkoff
Catarina Lindmark
Sven Kattilavaara
Åsa Hansson

Ersättare:
Arne Hällefors
Marketta Anundi
Rolf Fräki

Kommunstyrelsen
Anders Rönnqvist, vice ordförande
Catarina Lindmark, ledamot

Pia Hulkoff, ersättare
Ann-Kristin Joki, ersättare
Åsa Hansson, ersättare

Socialnämnden
Ann-Kristin Joki, vice ordförande
Åsa Hansson, ledamot

Anders Kitti, ersättare
Björn Syrén, ersättare
Andreas Haara, ersättare

Barn- och ungdomsnämnden
Kjell Mäki, ledamot
Arne Hällefors, ledamot

Björn Syrén, ersättare
Marianne Bucht, ersättare
Kristian Benson, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Pia Hulkoff, ordförande
Sven Kattilavaara, ledamot

Björn Syrén, ersättare
Åsa Hansson, ersättare
Kristina Hoikka, ersättare

Valnämnden
Åsa Hansson, vice ordförande
Barbro Bäckström, ledamot

Alf Brännmark, ersättare
Sven Kattilavaara, ersättare
Åsa Vesala, ersättare

Förbundsfullmäktigeombud, Norrbottens Kommuner
Anders Rönnqvist, ledamot

Haparanda Bostäder
Björn Syrén, ordförande

Arne Hällefors, ersättare

Haparanda Värmeverk

Björn Syrén, ersättare

Tornedalsrådet
Ann-Kristin Joki, ledamot

Fastighetsbildning
Sven Kattilavaara (tätortsförhållanden), ledamot
Ann-Kristin Joki (jordbruks- och skogsfrågor), ledamot

Sjukvårdspartiet i Haparanda, styrelse 

Ordförande:
Pia Hulkoff

Sekreterare:
Björn Syrén

Kassör:
Catarina Lindmark

Ledamöter:
Sven Kattilavaara
Arne Hällefors
Kjell Mäki
Åsa Hansson
Ann-Kristin Joki

Revisor:
Tomas Vedestig
Anette Liikama

Valberedning:
Årsmötet har delegerat till styrelsen att utse valberedning

Klicka på annonserna för att se dem större.