Haparanda

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Haparanda
C/O Anders Rönnqvist
Stationsgatan 44
953 31 Haparanda

 

Mobil: 070-6074435
E-post: info@kanro.se

 

Interimsstyrelse, ordinarie styrelse väljs på ordinarie stämma i februari 2018
 

Anders Rönnqvist, ordförande

Åsa Hansson, vice ordförande

Kaj Rundgren, sekreterare

Roger Karlsson, kassör

Pirkko Ailovuo