Storregion

En regionsbildning skulle medföra ett enormt demokratiskt underskott och medföra att Norrbottens röst blir mycket svag och drunknar i en anonym storregion.

08 Mar 2016