Framtidsberedningen

Anders Sundström

Anders Sundström

Ledamot
Boden

Tel:
072-214 89 20

Mail: anders.sundstrom@live.se

Anna Scott

Anna Scott

Ledamot
Luleå

Tel: 
070-672 53 26

Mail: anna.scott@live.se

Martin Åström

Martin Åström

Ledamot
Rosvik

Tel:
070-293 76 88

Mail: martin.sa.astrom@gmail.com

Birgitta Pounu

Birgitta Pounu

Ledamot
Kiruna

Tel:
070-605 11 24

Mail: birgitta_pounu@hotmail.com