Gällivare

Besöksadress:
Sjukvårdspartiet i Gällivare
Storgatan 17
982 32 Gällivare

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Gällivare
C/O Margareta Henricsson
Malmbergsvägen 8A
982 31 Gällivare

Tel:
070-635 06 24

E-post:
margareta_henricsson@hotmail.com

Gilla oss gärna på Facebook:

 

Kommunfullmäktigevalet i Gällivare

I kommunvalet 2018 röstade 579 personer (5,07%) på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 36 röster (0,55%) jämfört med valet 2014. Detta gav Sjukvårdspartiet i Gällivare två mandat i kommunfullmäktige.

Regionfullmäktigevalet i Gällivare

I regionvalet 2018 röstade 3 626 personer (32,05%) i Gällivare på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 702 röster (7,34%) jämfört med valet 2014.

Kommunfullmäktige i Gällivare

Ordinarie ledamöter:
Margareta Henricsson
Nicklas Johansson

Ersättare:
Stig Nordqvist
Torbjörn Sandin

Kommunfullmäktiges valberedning
Margareta Henricsson, ledamot
Nicklas Johansson, ersättare

Kommunstyrelsen
Nicklas Johansson, ledamot
Margareta Henricsson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden
Nicklas Johansson, ledamot
Clary Eriksson, ersättare

Socialnämnden
Tommy Krigsman, ersättare

Överförmyndarnämnden
Stig Nordqvist, ersättare

Valnämnden
Margareta Henricsson, ledamot

Malmfältens Kraftverk
Torbjörn Sandin, ledamot
Tommy Krigsman, ersättare

Lapplands kommunalförbund, gymnasienämnd
Nicklas Johansson, ersättare

Gode man enligt fastighetsbildningslagen
Göte Eriksson

Malmfältens Folkhögskola
Tommy Krigsman, ombud

Sjukvårdspartiet i Gällivare, styrelse

Ordförande:
Margareta Henricsson
margareta_henricsson@hotmail.com

Vice ordförande:
Tommy Krigsman
tommy.krigsman@imeganet.se

Kassör:
Göte Eriksson

Sekreterare:
Clary Eriksson
Clary.e@telia.com

Vice sekreterare:
Torbjörn Sandin

Ledamöter
Nicklas Johansson
Stig Nordqvist
Harold Chavez

Ersättare:
Göte Eriksson

Revisorer:
Bernt Nordgren
Eva Niemi

Valberedning:
Styrelsen utgör valberedning