Haparanda

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Haparanda
C/O Printmark AB
Box 89
953 22 Haparanda

Mobil: 070-574 69 96
Pia Hulkoff, ordf
E-post: sjvphaparanda@gmail.com

Gilla oss gärna på Facebook:

Följ oss gärna på Instagram:

 

Kommunfullmäktigevalet i Haparanda

I kommunvalet 2018 röstade 949 personer (19,51%) på Sjukvårdspartiet vilket var ett fantastiskt resultat då partiet för första gången ställde upp i kommunfullmäktigevalet i Haparanda. Detta gav Sjukvårdspartiet i Haparanda sex mandat i kommunfullmäktige.

Regionfullmäktigevalet i Haparanda

I regionvalet 2018 röstade 2 379 personer (48,75%) i Haparanda på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 901 röster (17,54%) jämfört med valet 2014.

Kommunfullmäktige i Haparanda

Ordinarie ledamöter:
Anders Rönnqvist
Ann-Kristin Joki
Pia Hulkoff
Catarina Lindmark
Sven Kattilavaara
Arne Hällefors

Ersättare:
Marketta Anundi
Rolf Fräki

Kommunstyrelsen
Anders Rönnqvist, vice ordförande
Catarina Lindmark, ledamot

Pia Hulkoff, ersättare
Eija Stenberg, ersättare
Björn U Syrén, ersättare

Socialnämnden
Ann-Kristin Joki, vice ordförande
Björn U Syrén, ledamot

Anders Kitti, ersättare
Andreas Haara, ersättare

Barn- och ungdomsnämnden
Kjell Mäki, ledamot
Arne Hällefors, ledamot

Björn U Syrén, ersättare
Marianne Bucht, ersättare
Kristian Benson, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Pia Hulkoff, ordförande
Sven Kattilavaara, ledamot

Björn U Syrén, ersättare
Barbro Bäckström, ersättare
Arne Hällefors, ersättare

Valnämnden
Pia Hulkoff, vice ordförande
Barbro Bäckström, ledamot

Alf Brännmark, ersättare
Sven Kattilavaara, ersättare
Åsa Vesala, ersättare

Förbundsfullmäktigeombud, Norrbottens Kommuner
Anders Rönnqvist, ledamot

Haparanda Bostäder
Björn U Syrén, ordförande

Arne Hällefors, ersättare

Haparanda Värmeverk

Björn U Syrén, ersättare

Tornedalsrådet
Ann-Kristin Joki, ledamot

Fastighetsbildning
Sven Kattilavaara (tätortsförhållanden), ledamot
Ann-Kristin Joki (jordbruks- och skogsfrågor), ledamot

Sjukvårdspartiet i Haparanda, styrelse 

Ordförande:
Pia Hulkoff

Vice ordförande
Esa Paldanius

Sekreterare:
Björn U Syrén

Kassör:
Catarina Lindmark

Ledamöter:
Sven Kattilavaara
Arne Hällefors
Kjell Mäki
Ann-Kristin Joki
Eija Stenberg

Revisor:
Tomas Vedestig
Anders Kitti

Valberedning:
Årsmötet har delegerat till styrelsen att utse valberedning

Klicka på annonserna för att se dem större.