Haparanda

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Haparanda
C/O Printmark AB
Box 89
953 22 Haparanda

Eija Stenberg, Ordf
Tel:
070-272 11 14
E-post:
sjvphaparanda@gmail.com

Gilla oss gärna på Facebook:

 

Följ oss gärna på Instagram:

 

Kommunfullmäktigevalet i Haparanda
I kommunvalet 2018 röstade 949 personer (19,51%) på Sjukvårdspartiet vilket var ett fantastiskt resultat då partiet för första gången ställde upp i kommunfullmäktigevalet i Haparanda. Detta gav Sjukvårdspartiet i Haparanda sex mandat i kommunfullmäktige.

Regionfullmäktigevalet i Haparanda
I regionvalet 2018 röstade 2 379 personer (48,75%) i Haparanda på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 901 röster (17,54%) jämfört med valet 2014.

Kommunfullmäktige i Haparanda

Ordinarie ledamöter:
Anders Rönnqvist
Ann-Kristin Joki
Pia Hulkoff
Catarina Lindmark
Sven Kattilavaara
Arne Hällefors

Ersättare:
Rolf Fräki

Kommunstyrelsen
Anders Rönnqvist, vice ordförande
Catarina Lindmark, ledamot

Pia Hulkoff, ersättare
Eija Stenberg, ersättare
Björn U Syrén, ersättare

Socialnämnden
Ann-Kristin Joki, vice ordförande
Björn U Syrén, ledamot

Anders Kitti, ersättare
Andreas Haara, ersättare

Barn- och ungdomsnämnden
Kjell Mäki, ledamot
Arne Hällefors, ledamot

Björn U Syrén, ersättare
Marianne Bucht, ersättare
Kristian Benson, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Pia Hulkoff, ordförande
Sven Kattilavaara, ledamot

Björn U Syrén, ersättare
Barbro Bäckström, ersättare
Arne Hällefors, ersättare

Valnämnden
Pia Hulkoff, vice ordförande
Barbro Bäckström, ledamot

Alf Brännmark, ersättare
Sven Kattilavaara, ersättare
Åsa Vesala, ersättare

Haparanda Bostäder
Björn U Syrén, ordförande

Arne Hällefors, ersättare

Funktionshinderrådet

Pia Hulkoff

Sjukvårdspartiet i Haparanda, styrelse 

Ordförande:
Eija Stenberg

Vice Ordförande:
Pia Hulkoff

Sekreterare:
Björn U Syrén

Kassör:
Catarina Lindmark

Ledamöter:
Sven Kattilavaara
Arne Hällefors
Esa Paldanius
Revisor:
Tomas Vedestig
Anders Kitti

Valberedning:
Barbro Bäckström, sammankallande