Haparanda

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Haparanda
C/O Printmark AB
Box 89
953 22 Haparanda

Eija Stenberg, Ordf
Tel:
070-272 11 14
E-post:
sjvphaparanda@gmail.com

Gilla oss gärna på Facebook:

 

Följ oss gärna på Instagram:

 

Kommunfullmäktige i Haparanda

Ordinarie ledamöter:
Eija Stenberg
Pia Hulkoff

Ersättare:
Björn U Syrén
Catarina Lindmark

Kommunstyrelsen
Eija Stenberg, ledamot
Pia Hulkoff, ersättare
Catarina Lindmark, ersättare

Kommunrevisor
Anders Rönnqvist, ledamot

Socialnämnden
Björn U Syrén, ledamot
Pia Hulkoff, ersättare

Barn- och ungdomsnämnden
Björn U Syrén, ersättare
Catarina Lindmark, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Pia Hulkoff, ledamot
Catarina Lindmark, ersättare
Sven Kattilavaara, ersättare

Valnämnden
Barbro Bäckström, ledamot

Haparanda Bostäder
Björn U Syrén, ledamot

Bäckströmska stiftelsen
Pia Hulkoff, ledamot

Sjukvårdspartiet i Haparanda, styrelse 

Ordförande:
Eija Stenberg

Vice Ordförande:
Pia Hulkoff

Sekreterare:
Björn U Syrén

Kassör:
Catarina Lindmark

Ledamöter:
Sven Kattilavaara
Arne Hällefors
Esa Paldanius

Revisor:
Tomas Vedestig
Anders Kitti

Valberedning:
Barbro Bäckström, sammankallande