Kiruna

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Kiruna
C/O Sten Nylén
Matojärvigatan 8A
981 39 Kiruna

E-post: snn@kiruna.se

 

Kommunfullmäktigevalet i Kiruna

I kommunvalet 2018 röstade 1 306 personer (8,73%) på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 202 röster (1,4%) jämfört med valet 2014. Detta gav Sjukvårdspartiet i Kiruna fyra mandat i kommunfullmäktige.

Regionfullmäktigevalet i Kiruna

I regionvalet 2018 röstade 10 399 personer (69,55%) i Kiruna på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 1 532 röster (10,46%) jämfört med valet 2014.

Kommunfullmäktige i Kiruna

Ordinarie ledamöter:
Birgitta Pounu, vice ordförande

Gruppledare:
Sten Nylén

Kommunstyrelse
Dick Vånsjö, vice ordförande
Sten Nylén, ledamot
Ulf Isaksson, ersättare
Bo Ek, ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd och samverkansorganet kommunen- LKAB
Dick Vånsjö, vice ordförande
Sten Nylén, ersättare

Överförmyndarnämnd
Ulf Isaksson, ordförande

Kultur- och utbildningsnämnd
Bo Ek, ledamot
Hanna Fredriksson, ersättare

Miljö- och byggnämnd
Sten Nylén, ordförande

Socialnämnd
Ulla Isaksson, ledamot
Martti Kivimäki, ersättare

Valnämnd
Bo Ek, ledamot

Kommunrevisor
Sören Sidér

Valberedning
Sten Nylén, vice ordförande
Vakant

Kirunabostäder AB
Arne Esberg, ersättare
Sören Sidér, revisorsersättare
Dick Vånsjö, ombud
Sten Nylén, ombudsersättare

Kiruna Näringsfastigheter AB
Arne Esberg, ersättare
Sören Sidér, revisorsersättare
Dick Vånsjö, ombud
Sten Nylén, ombudsersättare

Tekniska Verken i Kiruna AB
Ulf Isaksson, ledamot
Arne Esberg, ersättare
Sören Sidér, revisor
Dick Vånsjö, ombudsersättare

Kiruna Kraft AB
Ulf Isaksson, ledamot
Arne Esberg, ersättare
Sören Sidér, revisor
Dick Vånsjö, ombudsersättare

Kiruna Kommunföretag AB
Sten Nylén, vice ordförande
Sören Sidér, revisor

Konstmuseet i Norr
Doris Messner, ersättare

Karesuandoskogsallmännings styrelse
Arne Esberg, ordförande
Sören Sidér, revisorsersättare

Gränskommunråd
Dick Vånsjö, ledamot

Malmfältens Kraftverk AB
Sten Nylén, ledamot
Sören Sidér, revisor
Dick Vånsjö, ombudsersättare

Norrbottens kommuner
Dick Vånsjö, ombud
Bo Ek, ombudsersättare

Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium
Håkan Sandström, ledamot
Hanna Fredriksson, ersättare

Godemän vid fastighetsbildningsförrättning
Sören Sidér

Malmfältens Folkhögskola
Sten Nylén, ombud

Styrelsen för Malmfältens Folkhögskola
Per Eriksson, ersättare

Sámi Teáhter
Sten Nylén, ledamot
Dick Vånsjö, ombudsersättare

Styrelsen för Tornedalsrådet
Dick Vånsjö, ersättare

Jukkasjärvi sockenallmänning och Vittangi bysamfällighet
Ulf Isaksson, ombud

Sparbanken Nord, huvudmän
Per Eriksson

Svenska Kommunförsäkrings AB
Dick Vånsjö, ombudsersättare

Sjukvårdspartiet i Kiruna, styrelse

Ordförande:
Sten Nylén

Vice Ordförande
Hanna Fredriksson

Sekreterare
Per Eriksson

Kassör:
Birgitta Pounu

Ledamöter:
Doris Messner
Dick Vånsjö
Bo Ek

Revisorer:
Sören Sidér
Jörgen Ek

Klicka på annonsen för att se den större