Kiruna

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Kiruna
C/O Sten Nylén
Matojärvigatan 8A
981 39 Kiruna

E-post: 
snn@kiruna.se

Gilla oss gärna på Facebook:

 

 

 

Kommunfullmäktigevalet i Kiruna

I kommunvalet 2018 röstade 1 306 personer (8,73%) på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 202 röster (1,4%) jämfört med valet 2014. Detta gav Sjukvårdspartiet i Kiruna fyra mandat i kommunfullmäktige.

Regionfullmäktigevalet i Kiruna

I regionvalet 2018 röstade 10 399 personer (69,55%) i Kiruna på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 1 532 röster (10,46%) jämfört med valet 2014.

Kommunfullmäktige i Kiruna

Ordinarie ledamöter:
Birgitta Pounu, 1:e vice ordförande
Bo Ek
Jörgen Ek
Doris Messner
Sten Nylén

Ersättare:
Per Eriksson
Hanna Fredriksson

Gruppledare:
Sten Nylén

Kommunstyrelse
Sten Nylén, 1:e vice ordförande
Doris Messner, ledamot
Hanna Fredriksson, ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sten Nylén, 1:e vice ordförande
Hanna Fredriksson, ersättare

Kultur- och utbildningsnämnd
Hanna Fredriksson, ledamot
Bo Ek, ersättare

Aurora Kultur och Kongress AB
Per Eriksson, ombud

Miljö- och byggnämnd
Sten Nylén, ordförande

Socialnämnd
Rauno Sirén, ledamot
Martti Kivimäki, ersättare

Nämndemän vid Gällivare tingsrätt
Björn Lundqvist, nämndeman
Rauno Sirén, nämndeman
Sören Sidér, nämndeman

Valnämnd
Bo Ek, ledamot

Kommunrevisor
Sören Sidér

Valberedning
Sten Nylén, 1:e vice ordförande
Birgitta Pounu, ersättare

Kirunabostäder AB
Sten Nylén, ersättare
Arne Esberg, ersättare
Sören Sidér, Lek. revisor suppl.
Rauno Sirén, Ombud
Bo Ek, ombudsersättare

Tekniska Verken i Kiruna AB
Arne Esberg, ledamot
Birgitta Pounu, ersättare
Sören Sidér, revisor
Bo Ek, ombudsersättare

Fritidsutskott
Sten Nylén, ledamot
Doris Messner, ersättare

Kiruna Kommunföretag AB
Sten Nylén, 1:e vice ordförande
Sören Sidér, Lek. revisor

Konstmuseet i Norr
Doris Messner, ersättare

Karesuandoskogsallmännings styrelse
Arne Esberg, ordförande
Birgitta Pounu, ersättare
Sören Sidér, revisorsersättare

Gränskommunråd
Per Eriksson, ledamot

Malmfältens Kraftverk AB
Sten Nylén, ledamot
Sören Sidér, Lek. revisor
Doris Messner, ombudsersättare

Norrbottens kommuner
Per Eriksson, ombud
Bo Ek, ombudsersättare

Kommunalförbundet Norrbottens länskollektivtrafikmyndighet
Sten Nylén, ledamot

Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium
Martti Kivimäki, ledamot
Hanna Fredriksson, ersättare

Godemän vid fastighetsbildningsförrättning
Sören Sidér, godeman
Birgitta Pounu, godeman

Malmfältens Folkhögskola
Sten Nylén, ombud
Per Eriksson, ersättare

Styrelsen för Tornedalsrådet
Arne Esberg, ersättare

Jukkasjärvi Sockens belysningsförening
Per Eriksson, ersättare

Jukkasjärvi sockenallmänning och Vittangi bysamfällighet
Ulf Isaksson, ombud

Sparbanken Nord, huvudmän
Per Eriksson

Svenska Kommunförsäkrings AB
Per Eriksson, ombudsersättare

Sjukvårdspartiet i Kiruna, styrelse

Ordförande:
Sten Nylén

Vice Ordförande
Hanna Fredriksson

Sekreterare
Per Eriksson

Kassör:
Birgitta Pounu

Ledamöter:
Doris Messner
Bo Ek

Revisorer:
Sören Sidér
Jörgen Ek