Kiruna

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Kiruna
C/O Sten Nylén
Matojärvigatan 8A
981 39 Kiruna

E-post: 
snn@kiruna.se

Gilla oss gärna på Facebook:

 

 

 

Kommunfullmäktige i Kiruna

Ordinarie ledamöter:
Sten Nylén, gruppledare
Per Eriksson, gruppledare ersättare

Ersättare:
Martti Kivimäki
Doris Messner

Kommunstyrelsen
Sten Nylén, ersättare
Per Eriksson, ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sten Nylén, ersättare

Kultur- och utbildningsnämnden
Martti Kivimäki, ersättare

Aurora Kultur och Kongress AB
Sören Sidér, revisor

Miljö- och byggnämnden
Sten Nylén, ersättare

Socialnämnden
Rauno Sirén, ledamot

Nämndemän vid Gällivare tingsrätt
Björn Lundqvist, nämndeman
Rauno Sirén, nämndeman
Sören Sidér, nämndeman

Valnämnden
Sten Nylén, ledamot
Birgitta Pounu, ledamot
Per Eriksson, ersättare

Kommunrevisor
Sören Sidér, ledamot

Valberedningen
Sten Nylén, ledamot
Per Eriksson, ersättare

Krisledningsnämnden
Sten Nylén, ersättare

Överförmyndarnämnden
Rauno Sirén, ersättare

Kirunabostäder AB
Per Eriksson, ersättare
Sören Sidér, revisor

Kiruna Näringsfastigheter AB
Per Eriksson, ersättare
Sören Sidér, revisor

Tekniska Verken i Kiruna AB
Martti Kivimäki, ersättare
Sören Sidér, revisor

Kiruna Kraft AB
Martti Kivimäki, ersättare

Karesuando skogsallmännings styrelse
Arne Esberg, ersättare

Malmfältens Kraftverk AB
Sten Nylén, ersättare

Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium
Birgitta Pounu, ledamot

Godemän vid fastighetsbildningsförrättning
Sten Nylén, ledamot

Malmfältens Folkhögskola
Sten Nylén, ombud
Per Eriksson, ersättare

 

Sjukvårdspartiet i Kiruna, styrelse

Ordförande:
Sten Nylén

Vice Ordförande
Hanna Fredriksson

Sekreterare
Per Eriksson

Kassör:
Birgitta Pounu

Ledamöter:
Doris Messner
Bo Ek

Revisorer:
Sören Sidér
Jörgen Ek