Övertorneå

Postadress:

Sjukvårdspartiet i Övertorneå
C/O Ole Lampinen
Svanstein 9
957 94 Övertorneå

070-588 50 38
ole@lampinen.be

Lokalt program

Gilla oss gärna på Facebook:

Följ oss gärna på Instagram:

 

Kommunfullmäktigevalet i Övertorneå

I kommunvalet 2018 röstade 277 personer (9,95%) på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 108 röster (4,15%) jämfört med valet 2014. Detta gav Sjukvårdspartiet i Övertorneå tre mandat i kommunfullmäktige. Procentuellt var röstetalet i Svansteins valdistrikt bäst med 13,58%.

Regionfullmäktigevalet i Övertorneå

I regionvalet 2018 röstade 1 170 personer (42,64%) i Övertorneå på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 158 röster (7,38%) jämfört med valet 2014.

Kommunfullmäktige i Övertorneå

Ordinarie ledamöter:
Tomas Vedestig
Siv Maaherra
Yvonne Kangas

Ersättare:
Johan Kummu
Ole Lampinen

Kommunstyrelse
Knut Omark, ledamot
Ole Lampinen, ersättare
Magnus Pettersson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnd
Magnus Pettersson, vice ordförande
Yvonne Kangas, ledamot
Siv Maaherra, ersättare
Gunnar Björk, ersättare

Socialnämnd
Tomas Vedestig, ordförande
Päivi Kilpeläinen, ersättare
Johan Kummu, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnd
Johan Kummu, vice ordförande
Ole Lampinen, ersättare

Valnämnd
Ole Lampinen, ledamot

Stiftelsen Matarengihem
Knut Omark, sammankallande

Tornedalens Folkhögskola styrelse
Johan Kummu, ersättare

Norrbottens kommuner förbundsfullmäktige, ombud
Tomas Vedstig, ersättare

Övertorneå Energi AB, styrelse
Ole Lampinen, ledamot

Övertorneå Energi, försäljning
Ole Lampinen, ledamot

Övertorneå Energi AB, bolagsstämmoombud
Tomas Vedestig, ersättare

Övertorneå Energi Försäljning AB, bolagsstämmoombud
Tomas Vedestig, ersättare

Beredningsgrupp för revisionsanslag
Tomas Vedestig

Sjukvårdspartiet i Övertorneå, styrelse

Ordförande:
Ole Lampinen
070-588 50 38
ole@lampinen.be 

Vice ordförande
Yvonne Kangas
kangasyvonne@gmail.com

Sekreterare
Siv Maaherra
siv.maaherra@gmail.com

Kassör
Ole Lampinen
ole@lampinen.be 

Ledamöter:
Tomas Vedestig
tomas.vedestig@overtornea.se

Magnus Pettersson
mannes_74@hotmail.com 

Maire Nyström
mairenystrom@hotmail.com

Johan Kummu
johankummu@hotmail.com 

Sofie Andersson
emmikangas01@gmail.com

Gunnar Björk
gub@live.se

Ersättare:
Knut Omark
knut@omark.se 

Revisorer
Sune Kaarle
sunekaarle@hotmail.com

Revisorsersättare
Erik Bergman
erkki.bergman@swipnet.se

Valberedning
Sune Kaarle
sunekaarle@hotmail.com

Klicka på annonserna för att se dem större.