Övertorneå

Postadress:

Sjukvårdspartiet i Övertorneå
C/O Ole Lampinen
Svanstein 9
957 94 Övertorneå

070-588 50 38
ole@lampinen.be

Gilla oss gärna på Facebook:

Följ oss gärna på Instagram:

 

Kommunfullmäktigevalet i Övertorneå

I kommunvalet 2018 röstade 277 personer (9,95%) på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 108 röster (4,15%) jämfört med valet 2014. Detta gav Sjukvårdspartiet i Övertorneå tre mandat i kommunfullmäktige. Procentuellt var röstetalet i Svansteins valdistrikt bäst med 13,58%.

Regionfullmäktigevalet i Övertorneå

I regionvalet 2018 röstade 1 170 personer (42,64%) i Övertorneå på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 158 röster (7,38%) jämfört med valet 2014.

Kommunfullmäktige i Övertorneå

Ordinarie ledamöter:
Tomas Vedestig
Siv Maaherra
Yvonne Kangas

Ersättare:
Johan Kummu
Ole Lampinen

Kommunstyrelse
Knut Omark, ledamot
Ole Lampinen, ersättare
Magnus Pettersson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnd
Magnus Pettersson, vice ordförande
Yvonne Kangas, ledamot
Siv Maaherra, ersättare
Gunnar Björk, ersättare

Socialnämnd
Tomas Vedestig, ordförande
Päivi Kilpeläinen, ersättare
Johan Kummu, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnd
Johan Kummu, vice ordförande
Ole Lampinen, ersättare

Valnämnd
Ole Lampinen, ledamot

Stiftelsen Matarengihem
Knut Omark, sammankallande

Tornedalens Folkhögskola styrelse
Johan Kummu, ersättare

Norrbottens kommuner förbundsfullmäktige, ombud
Tomas Vedstig, ersättare

Övertorneå Energi AB, styrelse
Ole Lampinen, ledamot

Övertorneå Energi, försäljning
Ole Lampinen, ledamot

Övertorneå Energi AB, bolagsstämmoombud
Tomas Vedestig, ersättare

Övertorneå Energi Försäljning AB, bolagsstämmoombud
Tomas Vedestig, ersättare

Beredningsgrupp för revisionsanslag
Tomas Vedestig

Sjukvårdspartiet i Övertorneå, styrelse

Ordförande:
Tomas Vedestig
tomas.vedestig@overtornea.se 
070–203 35 23

Vice ordförande
Knut Omark
knut@omark.se
070–212 41 61

Sekreterare
Lena Hannu 
Lh939707@gmail.com 
076–539 28 74

Kassör
Ole Lampinen
ole@lampinen.be 

Ledamöter:
Hardy Rebane
hardyrebane@hotmail.com 
070–278 28 95

Magnus Pettersson
mannes_74@hotmail.com 

Gunnar Björk
gub@live.se

Ersättare:
Yvonne Kangas 
Yvonne.kangas@overtornea.se 
073–831 18 79

Riitta Björk
Riitta.bjork@hotmail.com 

Christer Töyrä
Christer49cf@gmail.com

Revisorer
Sune Kaarle
sunekaarle@hotmail.com

Revisorsersättare
Erik Bergman
erkki.bergman@swipnet.se

Valberedning
Sune Kaarle
sunekaarle@hotmail.com

Erkki Bergman 

Christer Töyrä

Sofie Andersson