Piteå

Postadress:
Sjukvårdspartiet i Piteå
C/O Johnny Åström
Ängsvägen 17
945 33 ROSVIK

Tel:
070-333 04 33

E-post: jonny.st@telia.com

Gilla oss gärna på Facebook:

 

 

Kommunfullmäktigevalet i Piteå

I kommunvalet 2018 röstade 2 667 personer (9,11%) på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 985 röster (3,24%) jämfört med valet 2014. Detta gav Sjukvårdspartiet i Piteå fem mandat i kommunfullmäktige.

Regionfullmäktigevalet i Piteå

I regionvalet 2018 röstade 8 739 personer (29,88%) i Piteå på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 2 345 röster (7,54%) jämfört med valet 2014.

Kommunfullmäktige i Piteå

Ordinarie ledamöter:
Johnny Åström
Martin Åström
Malin Markström
Anton Markström
Ewa Åström

Ersättare:
Peter Sundström
Olivia Markström
Tommy Bjernhagen

Kommunstyrelsen/KS AU
Johnny Åström, ledamot

Fastighets och servicenämnden
Tommy Bjernhagen, ledamot

Miljö och tillsynsnämnden
Jeanette Åström, ledamot

Samhällsbyggnadsnämnden
Åke Forslund, ledamot

Barn och utbildningsnämnden
Ewa Åström, ledamot
Åke Forslund, ledamot

Socialnämnden
Siv Forslund, ledamot

Kultur och Fritidsnämnden
Malin Markström, ledamot

Överförmyndarnämnden
Siv Forslund, ledamot

Valnämnd
Tommy Bjernhagen, ledamot
Malin Markström, ledamot

Pite Energi
Martin Åström, ledamot

Piteå Näringsfastigheter AB
Martin Åström, ledamot

PiteBo
Henry Larsson, ledamot

Piteå Kommunföretag AB
Johnny Åström, ledamot

Tingsrättsnämndemän
Kjell Lundman
Malin Markström

Huvudman Sparbanken Nord
Ann-Christin Åström

Sjukvårdspartiet i Piteå, styrelse

Ordförande
Ann-Christin Åström

Sekreterare
Jonny Åström

Kassör
Martin Åström

Ledamöter
Hans Taivalsaari
Johnny Åström
Karin Andersson
Martin Åström
Ewa Åström
Malin Markström

Ersättare
Jeanette Åström
Kristina Wiklund
Anton Markström
Amanda Sundström