03 Nov 2017

Ny finansplan – så här vill vi prioritera i vården!

Landstingsstyrelsen har i dagarna antagit den nya finansplanen. Där vill man, procentuellt sett, fördela mer medel till näringslivet, kulturen och länstrafiken. Hälso- och sjukvården ökar med 4%, medan övrig verksamhet får en ökning med 11%. Detta tycker vi är fel. Verksamheten är redan nu så ansträngd. I vårt förslag till finansplan står det att hälso- och sjukvård bör öka i samma omfattning som övrig verksamhet.

Omfördela pengar

Man bör omfördela pengar från övrig verksamhet på 30 miljoner kr per år under en treårsperiod. Medel som i huvudsak bör användas till att öka tillgängligheten och korta köerna inom vården.

Lokalt ledarskap

Det stora felet i Region Norrbotten är otymplig organisation och dålig ledningskultur. Under de närmaste tre åren vill vi att regiondirektören med stab ska genomföra en organisatorisk utredning med förslag på genomförandeplan i syfte att införa en mer geografiskt bunden politisk organisation. Idag finns det ingen känsla för pengarna man hanterar. Vi tror att budget hanteras effektivare och med större känsla med närhet och lokalt anpassat ledarskap.

Satsning på utbildning

Man måste också satsa på utbildning, speciellt när det gäller sjuksköterskor och undersköterskor. Man måste kunna göra karriär även inom det kliniska arbetet. Vi behöver ha kvar duktiga sjuksköterskor i verksamheten, att de kan få högre löner och göra karriär utan att välja den administrativa banan. Som exempel satsning på en utbildning inom bild- och funktionsmedicin och införande av s.k. beskrivande radiografer för att minska belastningen på läkarsidan.

Projektering av Kiruna sjukhus

Vi vill att man återupptar projekteringen om ett nytt sjukhus i Kiruna. Det behövs framförhållning i frågan, 2030 ska det vara klart. Vi vill att man åstadkommer synergieffekter med Gällivare sjukhus.

Fler observationsplatser i anslutning till hälsocentralerna

Fler observationsplatser i anslutning till hälsocentralerna innebär att patienter som behöver lättare omvårdnad och kortare tillsyn kan stanna kvar på orten istället för att behöva åka långa sträckor till sjukhus.

Fler distriktssköterskemottagningar

Vi vill återinföra distriktssköterskemottagningarna på fler orter i länet. Det minskar resorna och ökar tryggheten på orten.

Fler AT- och utbildningstjänster

Vi vill ha fler AT- och utbildningstjänster för läkare, både i Sunderbyn och på de mindre sjukhusen där resultaten redan är goda. Vi vill behålla de läkare som vi utbildar i länet.