20 Dec 2017

Valupptaktsmöte i Gällivare

Sjukvårdspartiet hade valupptaktsmöte i Gällivare 16 - 17/12. Mötet behandlade kommande partiprogram, viktiga valfrågor och den regionala listan inför valet 2018 fastställdes.