22 Dec 2017

Vi överklagar beslutet om nej till MR-kameror

Vid regionstyrelsens sammanträde 19/12 lade Sjukvårdspartiet återigen fram ett förslag om att investera i magnetresonanskamera (s.k. MR-kamera) vid Kiruna sjukhus. Idag saknas den utrustningen i Kalix och Kiruna. En magnetresonanskamera vid varje sjukhus skulle minska transporterna och öka tryggheten, och säkerheten för patienter. Snabb diagnostik som kan förebygga mycket.

Förslaget röstades också ner i regionfullmäktige i november, med minsta möjliga majoritet, då en ledamot var sjuk och ingen ersättare sattes in. Sjukvårdspartiet har tillsammans med Moderaterna överklagat beslutet. Förslaget lades alltså fram igen vid styrelsen den 19/12, med samma resultat. 

Sjukvårdspartiet hade valupptakt i Gällivare helgen 16-17/12. Där diskuterades de aktuella valfrågorna och regionlistan fastställdes.

En av de regionala utvecklingsfrågor vi vill driva inför valet 2018 handlar om att vi måste få behålla en del av pengarna från vatten- och vindkraft i länet. Idag finns det en hel del vattenkraftanläggningar, turbiner, vindkraftverk etc., i länet. Kraftföretagen i landet betalar årligen 5,4 miljarder årligen i fastighetsskatt, som går rakt in i statskassan. Den del av fastighetsskatten som berör Norrbotten, vill vi behålla i länet, där elen produceras.