30 Jul 2018

Aktuella valfrågor

Kenneth Backgård ger svar på några aktuella valfrågor

Hur ska ni säkerställa en god akutsjukvård i hela länet och ska alla fem sjukhus finnas kvar, vad måste finnas i varje sjukhus?

Svar:
Ja alla fem sjukhus ska finnas kvar och självklart ska det finnas akutsjukvård vid varje sjukhus.

Det är mycket som raserats under åren, så en återuppbyggnad av fullvärdig akutsjukvård kan ta ett tag. Det finns enligt mig numer ingen evidens för att mindre sjukhus skulle vara sämre eller dyrare än större sjukhus, (Dokument inifrån SVT). Kompetens sitter inte i huskroppar utan i innehåll, det vill säga vad man gör det till. Det bör finnas tillgång till röntgen och MR kamera, anestesiolog och på sikt akutkirurgi på varje sjukhus. 

Hur ska ni säkra personaltillgången i sjukvården?

Svar:
Det behövs stora insatser när det gäller rekrytering. Det finns inga genvägar utan det handlar om en starkt förbättrad arbetsmiljö och ökade löner. Det finns också anledning att uppmuntra personal som närmar sig pensionsåldern att fortsätta något år till. Vi har sagt och säger fortfarande, att minst 100 miljoner av hyrespersonalkostnaden bör läggas på den egna personalen. Regionledningen har anammat det tänkesättet och har börjat med 50 miljoner men det räcker inte.

Hur ska ni få ekonomin att gå ihop på lång sikt, är en skattehöjning aktuell?

Svar:
Det är inte aktuellt med en skattehöjning!

Det är enligt vår mening ett systemfel och ledningsproblematik i verksamheten. En brist på helhetssyn och ett behov av att genomföra organisatoriska förändringar för att optimera effektiviteten. Vi vill se över chefsfunktioner, verksamhetsområden samt rekryteringsförutsättningar. Det kan också finnas ett behov av att omfördela medel från övrig verksamhet till förebyggande hälsovård och sjukvård. 

Kenneth Backgård