28 Aug 2018

Tror du att landstinget (regionen) bara sysslar med sjukvård?

Här kommer en lista på övriga verksamheter som landstinget helt eller delvis finansierar samt lämnar bidrag till.

Om nu någon trodde att landstinget (regionen) bara sysslade med sjukvård, så kommer här (kanske en ofullständig) lista på övriga verksamheter som landstinget helt eller delvis finansierar samt lämnar bidrag till.

Läs och begrunda! 

 • 4 H
 • ABF Norr
 • AER – Assembly of European Regions
 • Ájtte fjäll- och samemuseum
 • Almi Företagspartner Nord AB
 • Arctic Business Incubator AB
 • Arctic Link AB
 • ATR Amatörteatrarna
 • Bágo cállidsiebrie
 • Barnens rätt i samhället (BRIS)
 • BD Pop AB
 • Bygdegårdarnas riksförbund
 • Coompanion Norrbotten
 • CPMR – Conference of Peripheral and Martime Regions
 • Dans i Nord
 • Danskonsulenten
 • Energikontor Norr AB
 • FAMY Norrbotten
 • Filmpool Nord AB
 • Filmskaparna Norr
 • FMN (Föräldraföreningen mot narkotika)
 • Folkbildande folkhälsobidrag – för folkhälsofrämjande projekt
 • Folkbildning (Norrbottens Bildningsförbund)
 • Folkets Hus och Parker Norrbottensdelen
 • Folkuniversitetet
 • Framnäs folkhögskola
 • Friluftsfrämjandet Norrbotten
 • Föreningen Norden
 • Försvarsmuseum
 • Galleri Syster och Galleri Lillasyster
 • Garnisfastigheter AB
 • Giron Sámi Teáhter
 • Havremagasinet
 • Hemslöjdskonsulenten
 • Hjärtebarnsfonden Norr
 • Hushållningssällskapet i Norrbotten
 • Idrotts-, heders- och förtjänststipendier
 • Idrottsledarstipendium
 • Innovationsstöd till företag
 • Investeringar i Norrbotten AB
 • IOGT-NTO Norrbotten
 • IOGT-NTO Norrbotten, Junior distrikt
 • IT Norrbotten AB
 • Jord
 • Kalix folkhögskola
 • Konstkonsulenten
 • Konstmuseet i Norr
 • Konstnärer i Norrbotten
 • Konstnärscentrum Nord
 • Konsultcheckar till företag
 • Kontaktnätet Region Norra Norrland
 • Korpilombolo Kulturförening
 • Kultur för barn och ungas hälsa – för utbildning och projektstöd
 • Kultur i vården – för tidsbegränsade kultur i vården-projekt
 • Kulturens bildningsverksamhet
 • Kulturföreningen Ebeneser
 • Lule Stassteater inklusive Sjukhusclowner
 • Malmfältens folkhögskola
 • Manusbearbetningsstöd – för utgivna författare och förlag i Norrbotten
 • Matlaget i Gällivare AB
 • Medborgarskolan
 • Met Nuoret
 • Mikrostöd till företag
 • Mobilitetsstöd konst och litteratur – för bild-/formkonstnärer och författare
 • NMD
 • Norrbotniabanan AB
 • Norrbottens föreningsarkiv
 • Norrbottens hembygdsförbund
 • Norrbottens hemslöjdsförening
 • Norrbottens Idrottsförbund
 • Norrbottens kvinno- och tjejjourer
 • Norrbottens körsångarförbund
 • Norrbottens museum
 • Norrbottens Parasportförbund
 • Norrbottens Ridsportförbund
 • Norrbottens Schackförbund
 • Norrbottens Stamningsförening
 • Norrbottensmusiken
 • Norrbottensteatern
 • Norrtåg AB
 • North Sweden European Office i Bryssel
 • NTF Norrbotten
 • Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV
 • Pensionärernas Riksförbund, PRO Norrbotten
 • Projektstöd inom kultur – för tidsbegränsade kulturprojekt för fria kulturlivet
 • Regionala investeringsstöd till företag
 • Regionala kollektivtrafikmyndigheten (Länstrafiken och Norrtåg)
 • Regionala utvecklingsmedel och projektstöd till utvecklingsprojekt och medfinansiering av EU-projekt
 • Regionbiliotek Norrbotten
 • Resurscentrum för konst
 • Resurscentrum för litteratur
 • Riksteatern Norrbotten
 • Riksteatern Norrbotten
 • Rubus Arcticus
 • Rättighetscentrum
 • Samernas utbildningscentrum
 • Sensus studieförbund
 • SERN – Sweden Emilia-Romagna Network
 • SFRF (Sverigefinska Riksförbundet)
 • Siknäsfortet
 • Silvermuseet
 • SKR Norrbotten
 • Skådebanan
 • Snabba ryck – arrangörsstöd för unga 15–25 år
 • Studiefrämjandet, SFR
 • Studieförbundet Bilda Nord
 • Studieförbundet vuxenskolan
 • Stöd till livsmedelsförädling
 • Sunderby folkhögskola
 • Swedish Lapland Visitors Board
 • Svensk Form Norrbotten
 • Svenska Folkdansringen Övre Norrlands distrikt
 • Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF
 • Svenska Tornedalingars Riksförbund
 • Sverige-Finska folkhögskolan
 • Sveriges Ekokommuner
 • Sveriges körförbund
 • Sveriges Pensionärsförbund, SPF
 • SVEROK Norrbotten
 • Teater Mila
 • Teater Scratch
 • Teatercentrum
 • Teaterföreningen Bröt, Kalix
 • Teknikens Hus
 • Tornedalens folkhögskola
 • Tornedalsteatern
 • Turnéstöd – för scenkonstproduktioner med norrbottensanknytning
 • UNF Norrbotten
 • Ung Företagsamhet Norrbotten
 • Unga Örnar
 • Vår Kulturvagga
 • Älvsby folkhögskola