07 Jan 2020

Medlemsbrev januari 2020

Nu har det gått ett år sedan vi tillträdde som ny ledning i Region Norrbotten.

Hej alla medlemmar och sympatisörer.

Nu har det gått ett år sedan vi tillträdde som ny ledning i Region Norrbotten. Vi tog över en ekonomi som var att betrakta som riktigt dålig. Mycket tid, kraft och arbete har därför gått till att försöka hitta effektiviseringar och nya lösningar för att få hållbara och rimliga förutsättningar för att bedriva en hälso- och sjukvård som uppfyller högt ställda krav och som är i paritet med landet i övrigt. Vår nya regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson arbetar hela tiden med detta.

Det kommer naturligtvis att innebära förändringar, organisationen har hela tiden vuxit och det är en orimlighet när inte befolkningen växer. Anställningsstoppet har inneburit att vi idag är cirka 170 färre anställda sedan augusti 2019 det avser huvudsakligen visstidsanställda, även inhyrningen av så kallad stafettpersonal ser ut att minska sakta men säkert. Det kommer att presenteras organisationsförändringar, men först under våren.

I kommunerna finns det också problem, som förhoppningsvis går att lösa. I Boden fungerar samarbetet bra men även här en större organisationsförändring på gång. I en del andra kommuner där partiet deltar i ledningen har det dock varit en del gnissel i samarbetet. Samarbete bygger på ömsesidig respekt och gemensamt regelverk, överenskommelser som bör vara skriftligt dokumenterade.

Nu står vi inför ytterligare ett verksamhetsår, som kan innebära nya och spännande utmaningar på ”hemmafronten”. Vi inleder också ett nytt decennium med geopolitiska oroshärdar på många håll, en oroväckande utveckling som tyvärr tycks hålla i sig. Det finns anledning till oro på många områden, även klimatet förändras, med ibland oförutsägbara konsekvenser. Mitt i allt detta så måste vi jobba för norrbottningarnas bästa och det gäller på alla nivåer. Det är och har alltid varit vår målsättning. Vi som parti behöver Ert stöd och medverkan.

I detta korta medlemsbrev vill jag också påminna Er alla om vikten av ett medlemskap i paritet. Medlemskap är en förutsättning för deltagande i olika sammanhang, möten och förtroendeuppdrag. Vi har haft samma låga medlemsavgift (50:-) sedan 1994 och den är rent symbolisk, men att betala in den är en aktiv handling som bekräftar stödet som vi så väl behöver. Vill man inte vara medlem så finns det ändå en möjlighet att stödja vår verksamhet genom att lämna ett bidrag. Man kan betala in för flera medlemmar på samma inbetalningskort, det är då viktigt att man skriver allas namn på inbetalningskortet. Betalar man via sin internetbank betalar man till Bg: 5903–2904 och då är det viktigt att man specificerar namnen och skriver om det avser medlemsavgift eller bidrag.

Jag önskar oss alla ett gott nytt decennium som skall medföra framgång för oss, länets befolkning. I det stora globala perspektivet en förhoppning om fred och hållbar utveckling.


Kenneth Backgård, ordförande
Sjukvårdspartiet