18 Jan 2022

Medlemsbrev januari 2022

En ovanligt lång och kall period med temperaturer ner mot -40 grader på vissa håll har passerat, men nu har kylan tillfälligt släppt greppet om länet.

Hej alla medlemmar och sympatisörer

Elpriset rusade i höjden och blev till en riktig kalldusch för många. Inte för att det varit kallt, det klarar vi av och är förberedda på, men att de södra delarna av vårt land är så pass dåligt rustade inför sviktande elproduktion överraskade många. Beroendet av norra Norrland är väldigt stort vad gäller energi.
Nu när utvecklingen av stålverk och vätgasproduktion kommer i gång, kommer vi här uppe att behöva all tillgänglig energi, med ytterligare bristsituation i södra Sverige som följd. Det finns de i regeringen som börjat tala om en utjämning av elområden, det vill säga att rita om kartan för att rent administrativt underlätta för södra Sverige där elpriserna varit mycket höga.

Sverige är indelat i 4 elområden, där vi tillhör område 1. Här produceras en stor del av Sveriges energi, därav ett lägre pris på grund av att energin inte behöver överföras söderut. Skåne och Västra Götaland tillhör område 4. Att rita om områdesgränser ger ingen reell förändring. En slags operation som skulle innebära att elen i södra Sverige blir något billigare och här i norra Sverige en hel del dyrare. Ett slags trolleritrick där man förändrar situationen utan att behöva ta ansvar för den reella bristen på elenergi. Den kan bara byggas bort, större elproduktion i södra Sverige. Antingen kärnkraft, som faktiskt kan komma att klassas som förnyelsebar eller vindkraft i stor skala till havs. Det sistnämnda är ju egentligen att föredra, men innebär också problem. Alla vill ha elenergi, men ingen vill att den ska produceras inom synavstånd.

 

Bensin- och dieselpriserna har dragit i väg ordentligt och bilen är en nödvändighet här i Norrbotten. Många har investerat i dieselbilar som till alldeles nyligen ansågs miljövänligare än bensinbilar. På ett drygt år har dieselpriset stigit cirka 25%, helt och hållet en följd av politikers obetänkta sätt att förändra systemet med reduktionsplikt. Förändringen har lett till oväntade och mycket kraftiga prisökningar. Elbilen är för många ett alldeles för dyrt alternativ, som dessutom bidrar till förändringar i elpriset. Vi får hoppas att frånvaron av ett Miljöparti i regeringen, nu kan bidra till rimligare regelverk och förändringar.

I regionen arbetar vi vidare med våra planer på decentraliserad vård och förändringar till det bättre. Här nedan gör jag en lista med vad som är på gång. Allt kommer inte att ske samtidigt, men det planeras för att:

  • Alla länets hälsocentraler ges möjlighet att öppna filialer och servicepunkter, allt för att öka tillgängligheten.
  • Öppna så kallade allmänmedicinska slutenvårdsplatser, (det som tidigare kallades för obs-platser). Till att börja med vid två hälsocentraler, Haparanda och Arjeplog.
  • Öppna ytterligare en hälsocentral i Boden, sammanslagningen av Björknäs och Sanden har inte varit bra.
  • Öppna så kallade lättakuter i Boden och Luleå, det vill säga ett utökat öppethållande till 22.00 dagligen på en hälsocentral i vardera orten.
  • Inventera Kiruna sjukhus för att börja förhandla med LKAB om det nya.
  • Permanenta den pågående kirurgiverksamheten i Kalix. Rädda Kalix sjukhus stod det nyligen i en insändare, det gjorde vi dag 1 när vi tillträdde och öppnade för operationsverksamhet.
  • Arbeta vidare med projektet God och Nära vård. Ett sätt att föra vården närmare patienten och bland annat minska resandet. Ett utökat samarbete med kommunerna. Halvera resandet är ett av målen.
  • Öka antalet vårdplatser i länet, inte minst vid Sunderby sjukhus men det begränsas för närvarandet av personaltillgången.
  • Överväga nya personalsatsningar.
  • Starta upp och vara med i OPT, Organiserad Prostatacancer Testning.

Vi har investerat i ny mammografiutrustning vid våra sjukhus, allt för att öka säkerhet och kvalité samt beslutat om en dygnet runt öppen ambulans i Vittangi, Kiruna vilket bör vara infört innan utgången av april månad.

Flygambulansen är nu i egen regi (tillsammans med alla övriga regioner) och har kommit i gång trots initiala igångsättningsproblem. Vi har idag täckning av såväl helikopter– som flygplansburen ambulansverksamhet.

Ovanstående och kommande satsningar är naturligtvis inte gratis men har möjliggjorts av den så kallade omställningen. Vi har frigjort ekonomiska medel till hälso- och sjukvården och gör trots det ett ekonomiskt mycket bra resultat. Det är något att vara stolt över och som ni alla bör framföra i den valrörelse som redan startat upp. Vi har alla möjligheter att återigen ta greppet om hälso- och sjukvårdens utveckling i Norrbotten, inte minst nu när kylan tillfälligt släppt sitt.

Det är nu dags att betala den symboliska medlemsavgiften på hela 50: - som har varit oförändrad i 28 år och är så även i år. Det var avsevärt mycket mer pengar då än nu, men vi behöver ha registrerade medlemmar. Att vara registrerad medlem är grunden för att kunna delta i våra arrangemang (som inte är många just nu på grund av pandemin) men är också grunden för att kunna få och inneha ett politiskt uppdrag till exempel i förvaltningsrätt eller liknande. Dessutom betyder själva handlingen en hel del, man stödjer en verksamhet som prioriterar hälso- och sjukvård, står för humanitära, demokratiska och mänskliga värderingar.

I detta brev skickar vi med ett inbetalningskort, man kan betala in för flera medlemmar på samma inbetalningskort. Det är då viktigt att man skriver allas namn på inbetalningskortet. Betalar man via sin internetbank betalar man till Bg: 5903–2904 och det är då viktigt att man specificerar namnen och skriver om det avser medlemsavgift och/eller bidrag.

 

Ha det bra och vi syns framöver

Kenneth Backgård, ordförande Sjukvårdspartiet