21 Sep 2022

Medlemsbrev september 2022

Valet blev kort sagt ett katastrofval. Vi tappade från nästan 35% till drygt 8% i regionvalet och vi tappade i nästan alla kommuner också och utan att föregå en valanalys så ser man tydliga tendenser.

Hej medlemmar och sympatisörer

Katastrofval

Valet blev kort sagt ett katastrofval. Vi tappade från nästan 35% till drygt 8% i regionvalet och vi tappade i nästan alla kommuner också och utan att föregå en valanalys så ser man tydliga tendenser. Samtliga Sjukvårdspartier i landet har tappat förutom i Västernorrland där man gått till val på att genomföra en omställning och kraftigt dra ner på administrativ överbyggnad. Det vi har kritiserats för, ja ”underliga äro herrans vägar”, som man brukar säga. Helt klart är i alla fall att vi i valet 2018 drog till oss många väljare från alla partier, inte minst S, M och även SD. Så gott som alla dessa väljare har nu gått tillbaka till sina ”moderpartier” det vill säga det parti man röstat på riksdagsvalet. Statsvetare pekar på att i tider av krig och kris så tenderar befolkningen att samlas kring regeringspartier, i det här fallet S, som också ökat markant sedan 24 februari då Ryssland invaderade Ukraina. Ett mönster som ses världen över och såklart spiller över även i kommun- och regionval. Samtidigt har S mobiliserat allt man bara kan för att helt enkelt få bort det parti som knuffat undan dem från ett 84 årigt maktinnehav. De har mobiliserat precis allt från fackföreningar, media, enskilda valarbetare till olika föreningsföreträdare. Det är ingen slump att Kommunal som är nära knutet till S sagt upp samverkansavtal i regionen även vårdförbundet och läkarföreningen har stämt in i drevet.

Attacker på bred front

Vi, och särskilt jag har jagats i alla tänkbara sammanhang, allt från tryckta och sända media till sociala medier. Flera av våra debattinlägg kom inte in i dagstidningarna och vi har varit hänvisade till betalda annonser medan andra fick utrymme i egna krönikor. Det har skrivits rena ärekränkande falsarier, man har insinuerat och spridit rykten något som tyvärr tillhör spelets regler, ett spel som blir råare och allt otrevligare från val till val. Min uppfattning är också att media i Norrbotten inte är opartiska utan det har under rubriken ”Vi granskar vården” huvudsakligen handlat om att hitta det negativa. Allt det positiva är inte lika intressant med tanke på vad man vill uppnå. Inte ens en så kallad moderat tidning som Kuriren har på ledarplats ägnat särskilt mycket åt att peka på alla de positiva saker som faktiskt har skett och fortfarande sker. Vi i sjukvårdspartiet har verkligen blivit utsatta för attacker på alla fronter. Vi har varit konkreta och pekat på vad vi gjort, medan andra egentligen inte pekat på något konkret överhuvudtaget. Det tycks ha varit en vinnande strategi.   

Valresultatet kräver valanalys

Kansliet har fått i uppdrag att försöka hitta lämplig tidpunkt och plats för att i närtid under lugna konferensliknande former kunna starta upp en valanalys med regiongrupp och partistyrelse. Vi ska vidta en grundlig valanalys, för att hitta orsakerna till att vårt valresultat hamnat på endast drygt 8%. Vi ska analysera och ta reda på vad vi kunnat göra annorlunda, vad vi kunnat göra bättre, se framåt och fundera över kommande strategier. Vi kan behöva göra stora förändringar allt utifrån vad en valanalys kommer fram till. Jag är själv övertygad om att partiet kan göra strategiförändringar som bär frukt på lite sikt men nu måste vi helt enkelt kavla upp ärmarna och ta nya tag, vilket vi gjort många gånger förr. Den här gången kanske vi dock måste förändra även en del i partiets strategiska uppbyggnad, få till en rejäl föryngring och kanske koppla partiets blockpolitiska oberoende ställning till en nationell representation i någon form. Det här är just nu bara mina personliga funderingar, men det måste diskuteras.

Representation

Vi är ju trots allt några som är invalda i såväl kommun som region, de platserna har medborgarna tilldelat oss och det viktiga ansvaret måste vi fortsättningsvis ta. Inför regionens oppositionsarbete så är jag riktigt taggad, vi har ingående detaljkunskaper i den kommande regiongruppen om än den har minskat avsevärt.

Tack

Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till Er alla för ert fantastiska jobb och engagemang. Ni är alla ovärderliga och jag hoppas vi kan ses på framtida barrikader och att ingen av er ger upp.

Vill även meddela att Staffan Eriksson från Luleå som var vår ordförande i Norrbottens teatern har tragiskt avlidit efter en tids sjukdom. Vi är många som saknar honom oerhört och han var en hedersman som alltid stod oss bi. Vila i frid Staffan.

Vi ses och hörs