about-1.jpg

Om partiet

Sjukvårdspartiet!

Sjukvårdspartiet har under fyra val framförallt kämpat för en tillgänglig, decentraliserad och kvalitativt högklassig Norrbottnisk sjukvård.
Den kampen fortsätter, men nu börjar de grundläggande förutsättningarna förändras.
Vi trodde inte att vi i 2000-talets Sverige, skulle behöva driva grundläggande demokratiska värderingsfrågor, men så är tyvärr fallet eftersom nuvarande ledning håller på att vrida klockorna tillbaka.

Att demokrati är något som ständigt behöver erövras, trodde vi huvudsakligen gällde på annat håll, men det gäller numer även här i Norrbotten.

    • Demokratin måste återerövras
    • Säg Ja till Norrbotten och Nej till storregion
    • Vården i centrum inte på hjul
    • Fungerande samarbete
    • Ungdom, familj och boende

Nu gäller det!

Ett val handlar om så mycket.
Inte bara om landets styrning utan dessutom om styrningen av kommun och landsting.
Alltifrån övergripande frågor till små detaljer.
Att känna sig helt nöjd med ett partis program är det få som är.
Vissa frågor är dock viktigare än andra och avgörande för den egna framtiden och välfärden.
Vår viktigaste välfärdsfråga är sjukvården, men den är helt beroende av hur du och jag kan påverka den.
Tyvärr arbetar den nuvarande landstingsledningen aktivt för att minska det folkliga inflytandet i många viktiga frågor.
Valda politiker i dagens landstingsfullmäktige har inte alls samma inflytande som förr.
Trots tillsatta demokratiutskott och tal om demokrati, så är det just det som saknas.
Vi skall försöka förklara vår syn på saken.

Demokratin måste återerövras

Vi bejakar folkinflytandet och vill sätta stopp för den demokratiska utarmningen. En utarmning som innebär att allt färre, bestämmer om allt mer. Att viktiga beslut om hälso- och sjukvården åter läggs i folkets händer, inte hos några få privilegierade beslutsfattare, med landstingsråd och direktörer i spetsen

Säg Ja till Norrbotten

Norrbotten är landets största län, hela 25% av Sveriges yta. Norrbotten har en stark identitet och är ett världskänt varumärke. Vi har otroliga resurser och kan själva ansvara för utveckling och framtid utan andras inblandning. Idag liksom i framtiden, samarbetar vi gärna nationellt och internationellt, inte minst när det gäller hälso- och sjukvård. Vi värnar om det egna självbestämmandet och säger Ja till Norrbotten och Nej till en storregion.

Vården i centrum inte på hjul

Den Norrbottniska hälso- och sjukvården måste bli tillgänglig för alla. Vi skall alla kunna få tillgång till såväl nära primärvård som högspecialiserad sjukhusvård. Vi är inte nöjda med att på vissa områden vara i nationell- och internationell strykklass. Vi, liksom boende i andra delar av landet skall kunna få ta del av medicinska landvinningar. Vi vill sätta vården i centrum, inte på hjul.