Julhälsning 2019

Nödvändiga förändringar och investeringar

Jag skriver här till er allihopa och berättar lite om detta första år i ledningen för region Norrbotten. Det har varit ett händelserikt år på många håll.

Som ni alla vet så beslutade vi redan i oktober/november 2018 om ortsplacerade distriktssköterskor och MR kameror i Kalix och Kiruna och detta är på gång, men samtidigt jobbar vi med en omställningsprocess för att sänka kostnaderna i all verksamhet med ungefär 10%. Snabbast att ta fram en genomförbar plan för detta har faktiskt varit Regionala utvecklingsnämnden som ansvarar för regional utveckling, kultur, näringslivsfrågor och finansiellt stöd till kollektivtrafik. De har gjort ett bra jobb och klarar sparmålet. Även slutenvården, det vill säga länssjukvården ser ut att klara en budget i balans under 2020 vilket är ett krav. Sämre går det för närsjukvården, som nu är delad på så sätt att Luleå och Bodens verksamhet leds av Anna Pohjanen, tidigare chef för gynekologi och förlossning. Övriga länet leds av Anna Andersson Alm. Den största minusposten för närsjukvården är primärvård och hyrpersonal. Under fjolåret (2018) uppgick notan för hyrpersonal till cirka 330 miljoner kronor, den ser ut att bli mindre i år men når nog nära på 290 - 300 miljoner kronor. Primärvårdens totala underskott når cirka 100 miljoner kronor.

Alla förstår nog att om vi inte gör något åt detta nu, så har vi inte möjlighet att ha en hälso- och sjukvård för norrbottningarna som är hållbar sett över tid. Vi måste förändra arbetssätt och minska på personal inom flera områden, inte minst administrativ och övrig personal. Det arbetet pågår och det är för närvarande anställningsstopp. Det finns planer på att frigöra två flyglar i regionhuset och istället inrymma tandvård och utökade ytor för stadsvikens hälsocentral. Ett led i effektiviseringen är att huvudsakligen använda egna lokaler, det vill säga inte hyra externt. Som ni förstår snyter man inte 700 miljoner kronor i kostnadssänkningar sett över tre år ur näsan. Det krävs konsekvensanalyser.

Därför är det närmast patetiskt att läsa i Norrbottens media att oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen tycker att besparingarna börjat för sent?!

Själv har man haft makten i 84 år, höjt skatten senast 2016 utan att vidta åtgärder som klarar ekonomin, snacka om senfärdighet. Jag tror att oavsett vem som vinner valet 2022, så kommer det att finnas en stabil ekonomi och verksamhet att ta över. Någon måste göra jobbet och den lotten har fallit på oss i den nuvarande koalitionen och vi klarar av det!

Glädjande är att i den så kallade skatteutjämningen så har regeringen med stöd av SD fattat beslut som innebär tillskott till Norrbotten på 200 – 300 miljoner kronor årligen till och med 2022. Det är välkommet och bidrar till stabiliteten, men ändrar inte på det faktum att omställningen måste fortgå. Beräkningarna visar att trots tillskottet så uppstår underskott i ekonomin, men något år senare om inte vi genomför besparingsarbetet. Vi klarar det och vi kommer dessutom att investera för framtiden. Bland annat kommer ett nytt sjukhus i Kiruna att byggas, finansierat med medel från LKAB.

Med detta så vill jag önska er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Kenneth Backgård, ordförande

Sjukvårdspartiet