Medlemsbrev juni 2020

Hej på er alla medlemmar och sympatisörer

Sommar till sist…

Vintern har varit lång och snörik men till sist har det nu blivit sommar. På en del håll kanske det fortfarande är mer vår med höga vattenflöden, men på det hela taget är det nog sommar trots allt. Vi har en del sammanträden kvar och den politiska verksamheten håller igång till åtminstone midsommar. En sak har vi verkligen har fått lära oss under våren med anledning av Covid-19 är att nyttja våra telefoner, plattor, bärbara- och stationära datorer i kommunikationen mellan varandra. Det fungerar rätt bra, men många nyanser och inlägg görs aldrig eftersom det kan vara svårt om man är riktigt många. Jag börjar längta efter ”normala” möten och sammanträden, det ger trots allt mer. I framtiden kanske dock 25–40% av alla möten och sammanträden kan ske digitalt, trots allt, vilken är en utveckling i sig.

Covid-19

Covid-19 spridningen tycks fortsätta i vårt land, även om aktiviteten minskar något. De flesta är disciplinerade och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att hålla avstånd, undvika folksamlingar samt hålla sig hemma så mycket som möjligt och på det sättet bidrar till att minska smittspridningen. Bra, fortsätt med det!
Själv jobbar jag hemifrån via dator så mycket som möjligt, man är ju inte purung längre och ålder tycks ju vara den allra tydligaste riskfaktorn.
Det har varit svårt att komma igång med efterfrågade testningar och det finns flera orsaker till det. Till en början saknades helt enkelt testmaterial, senare har det varit svårt att organisera testverksamheten beroende på personalbrist och dessutom ska all annan verksamhet fungera trots Covid-19, även om vi fått dra ner på mycket. Jag gav verksamheten i uppgift att börja testa 2 500 personer/vecka redan för 3 – 4 veckor sedan, men det går trögt och just nu säger man sig klara 2 000 personer/vecka. Vårt laboratorium klarar utan vidare mycket, mycket mer, det är alltså inte där flaskhalsen finns.

Strategier

Sveriges strategi har ju varit att på frivillig basis och individuell nivå hålla avstånd från varandra, inte samlas i grupper på mer än 50 personer och helst hålla sig hemma. Är man i riskgrupperna ska man dessutom be om hjälp med inköp och liknande. Hämtmat och utkörning, handsprit i kassorna är modellen. Strategin har fungerat bra, med vissa undantag. Demonstrationen på Sergels torg i Stockholm den 3/6 är inte minst exempel på motsatsen. Tyvärr tycker jag inte att strategin fungerar bra när det gäller hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens verksamhet. Dessa organisationer är vana att följa tydliga riktlinjer och förhållningssätt, här kunde man ha pekat med hela handen i stället och varit betydligt tydligare. Vården och äldreomsorgen har faktiskt efterfrågat skarpa tydliga riktlinjer. Nu har det fungerat rätt bra detta till trots, med ett väldigt stort undantag, våra höga dödstal främst i äldreboenden. Det är ett misslyckande, en tidig och total stängning för besök samt testning av all personal hade kunnat förhindra mycket. Framtida utvärderingar kommer nog att visa på såväl brister som positiva inslag. Jag kan inte undvika att fascineras av länder som till exempel Taiwan, som med sina drygt 24 miljoner invånare har 7 dödsfall, medan vi som är 10 miljoner invånare snart har 5 000 dödsfall. Skillnaden är; tidig stängning av vissa känsliga verksamheter och testning i stor skala med efterföljande smittspårning. Till det kommer
förbud mot stora folksamlingar och social distansering. Singapore och Nya Zealand är andra exempel. Överhuvudtaget så har man haft låga dödstal i Asien, med undantag för Kina och särskilt Wuhan, där allting ansetts börja. Det finns också en annan stor skillnad mellan Sverige och dessa länder, där bär nästan alla munskydd. Man anser det fungerar när det gäller smittspridning men här i Sverige har det nästan förlöjligats, märkligt!
Kan 2–3 miljarder asiater ha så fel?
Personligen tror jag att ett bra munskydd har effekt och man kan fundera på varför tandläkare, kirurger med flera använder munskydd om det inte har en viss effekt.

Sommaren

Sommaren kommer att präglas av virusspridningen, som just nu inte minskar i Sverige. Vi är dessutom inte särskilt välkomna utomlands, så sommaren blir för många i eller i närheten av hemmet. Vi har ju tidigare ombetts att inte resa mer än max ett par timmar vid inrikes förflyttningar. Nu får vi resa i hela landet, men utomlands är vi portförbjudna nästan överallt. Det här innebär möjligheter för våra camping- och turistanläggningar, restauranger och hotell med inhemska turister och de utländska som vågar sig hit. Vi har öppna gränser och tar gärna mot besökare, men vi får inte utan visare besöka våra grannländer eller vanliga turistorter. Vi måste fortsätta med att hålla avstånd, undvika folksamlingar. Vi ska hålla oss på behörigt avstånd och här finns en annan otydlighet, vad är behörigt avstånd?
Folkhälsomyndighetens rekommendation är så pass otydligt att vissa butiker har 1,5 meter, andra uppmanar till 2 meter men jag såg häromdagen också 1 meter!
Det är alltså inte så enkelt, när beskeden är otydliga. Själv tror jag det handlar om var man är, minst 2 helst 3 meter inomhus medan det utomhus kanske kan räcka med 1,5 till 2 meter, men 1 meter?
Knappast!

Effekter

Vi tycks också ha börjat syssla i större omfattning med blommor och grönsaker, en positiv effekt som handelsträdgårdarna bekräftar. Vi minskar definitivt på globala koldioxidutsläpp, såväl vattendrag som luften i många städer världen över har förbättrats. Däremot får ekonomin, för såväl individer som företag, kommuner, regioner och nationellt en extremt stor påfrestning. Statsskulden kommer sannolikt att fördubblas, men det är överkomligt. Sett på sikt så ha vi kanske en slags normalnivå på ett par år framåt.
Det alla väntar på är ett vaccin, först då kommer restriktionerna att avta. Det är mycket på gång, men sen får vi se hur det fördelas. Antagligen kommer det att finnas ganska många företag som kan erbjuda vaccin inom ett år från nu. Att vaccinera en värld, vilket måste vara målet, är nog en god affär men också en nödvändighet.

Framtidstro

Så trots allt som pågår och allt som förhindrar en invand och normal samvaro, så kommer vi att hitta på lösningar att kunna ta del av naturen och en social samvaro med varandra. Tyvärr har det kostat många människoliv, även i min bekantskapskrets och jag känner verkligen med alla som drabbats. Följ nu alla förhållningsregler, vistas gärna i naturen, njut av årstiden som skänker oss så mycket ljus. Vissa forskare säger dessutom att D vitamin spelar en roll i immunförsvarets möjligheter att motstå virusinfektioner. D vitamin bildas i närvaron av solljus, så ta vara på våra ljusa dagar och nätter, däremellan lagom med regn.

Ha en trevlig sommar

Kenneth Backgård, ordförande

Håll avstånd,
Håll i,
Håll ut…
Var rädda om er!