Psykiatrin vid Sunderbyn i chock

2017-12-22

I går (den 21/12 2017)   damp nyheten om en kommande organisationsförändring inom psykiatrin, ner bland personalen vid Psykiatrin i Sunderbyn. Upprörda känslor, känslor av att vara överkörda och inte tillfrågade var reaktionerna. Enligt förslaget, för vi får hoppas att det är ett förslag för papperskorgen, så kommer ledningen att placeras i Piteå.

Återigen ett stuprörstänkande där högsta cheferna placeras långt ifrån majoriteten av personalen. Vi känner igen metoden, som har inneburit stora underskott, personalproblem och bristande personkännedom. Misstagen upprepas. Men vad värre är att regionens chefer bedriver organisationsförändringar utan dialog med personalen. Organisationsförändringar inom hälso- och sjukvården är dömda att misslyckas utan bred personalförankring. Det här sättet bygger enligt vårt synsätt på ett verkligt föråldrat sätt att leda verksamheter. Man presenterar i det här fallet ett toppstyrt förslag som en julklapp tre dagar före julafton. En verklig näsbränna för personalen i verksamheterna.

Förslaget är tänkt att genomföras i Februari. Jag upphör aldrig att förvånas över ledningskulturen, från den politiska ner till toppstyrningen i de så kallade stuprören . Gör nu ett omtag och ha en dialog med personalen på alla nivåer. Det kommer att löna sig. 

Kenneth Backgård
Sjukvårdspartiet