Förtroendevalda

Regionfullmäktige 2023-2026

Kenneth Backgård

Kenneth Backgård

Ledamot
Boden

Tel: 
070-568 38 99

Mail: kenneth.backgard@egonet.se

Doris Messner

Doris Messner

Ledamot
Kiruna

Tel:
070-662 54 15

Mail: dorismessner45@gmail.com

Johnny Åström

Johnny Åström

Ledamot
Rosvik

Tel:
070-333 04 33

Mail: jonny.st@telia.com

Anders Rönnqvist

Anders Rönnqvist

Ledamot
Haparanda

Tel:
070-607 44 35

Mail: 

Dan Ankarholm

Dan Ankarholm

Ledamot
Råneå

Tel:
070-291 99 17

Mail: dan.ankarholm@telia.com

Erika Sjöö

Erika Sjöö

Ledamot
Boden

Tel:
070-324 40 04

Mail: sjoo.erika@gmail.com

Margareta Henricsson

Margareta Henricsson

Ersättare
Malmberget

Tel:
0970-226 36
070-635 06 24

Mail: margareta_henricsson@hotmail.com

Martin Åström

Martin Åström

Ersättare
Rosvik

Tel:
070-293 76 88

Mail: martin.sa.astrom@gmail.com

Lennart Ojanlatva

Lennart Ojanlatva

Ersättare
Kangos

Tel:
070-343 74 18

Mail: lennart.ojanlatva@telia.com

Anders Bohm

Anders Bohm

Ersättare
Luleå

Tel: 
070-690 71 12

Mail: a.boh@telia.com

Terese Falk-Carolin

Terese Falk-Carolin

Ersättare
Boden

Tel:
070-690 14 54

Mail: teresefcarolin@gmail.com

Sten Nylén

Sten Nylén

Ersättare
Kiruna

Tel:
070-715 34 11

Mail: snn@kiruna.se

Regionstyrelsen ordinarie ledamöter

Kenneth Backgård

Kenneth Backgård

Ledamot
Boden

Tel: 
070-568 38 99

Mail: kenneth.backgard@egonet.se

Doris Messner

Doris Messner

Ledamot
Kiruna

Tel:
070-662 54 15

Mail: dorismessner45@gmail.com

Regionala Utvecklingsnämnden

Johnny Åström

Johnny Åström

Ledamot
Rosvik

Tel:
070-333 04 33

Mail: jonny.st@telia.com

Anders Rönnqvist

Anders Rönnqvist

Ersättare
Haparanda

Tel:
070-607 44 35

Mail: 

Patientnämnden

Anne Stridsman

Anne Stridsman

Ledamot
Kangos

Tel:
070-563 27 86

Mail: stridsmananne@gmail.com

Malin Markström

Malin Markström

Ersättare
Piteå
Tel:
070-541 27 89

Mail: 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ann-Christine Åström

Ann-Christine Åström

Ledamot
Rosvik

Tel:
070-578 08 74

Mail: 

Lena Angeria Johansson

Lena Angeria Johansson

Ersättare
Boden

Tel:
070-239 54 33

Mail: lengeria@icloud.com

Uppdragsberedningen

Anna Scott

Anna Scott

Ledamot
Luleå

Tel: 
070-672 53 26

Mail: anna.scott@live.se

Terese Falk-Carolin

Terese Falk-Carolin

Ersättare
Boden

Tel:
070-690 14 54

Mail: teresefcarolin@gmail.com

Revisor

Robert Edin

Robert Edin

Revisor
Luleå

Tel:
076-822 50 80

Mail: robertedin01@hotmail.com